صفحه اصلی  >  خدمات  >  اطلاعات درمورد پزشکان
اطلاعات درمورد پزشکان مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

ردیف

نام و نام خانواداگی

تخصص

1

دکتر هومان صفوی

روانپزشک

2

دکترکامبیز سلیمانی

روان پزشک

3

دکتر محمد فلاطونی

پزشک عمومی

4

ذکترمهدی باقری گل

مسئول فنی روز

5

دکتر فاطمه باطنی

مسئول فنی شب

6

دکتر بهاره آقا محمدی

مسئول فنی

7

دکتر سهیل معنوی

روانپزشک

8

دکتر اعظم صدر

روانپزشک

9

دکتر نجف طهماسبی پور

روانپزشک

10

دکتر ایران نژاد

روانپزشک

11

دکتر فوده

روانپزشک

12

دکتر میر صالحی

روانپزشک

 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست