پذیرش بیماران مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

 

پذیرش توسط مسئول مربوطه پس از تکمیل مدارک مورد نیاز ( از جمله معرفی پزشک معالج – برگه مربوط به بستری – رضایت قیم بیمار و..)

انجام میگیرد .

پذیرش درمانگاه

توسط مسئول این قسمت انجام وتوسط پزشکان مقیم ویزیت می شوند.

 

 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست