صفحه اصلی
بیمارستان روانپزشکی رضاعی با کسب امتیاز بالا از نظر کمیت وکیفیت در ردیف بیمارستان های روانپزشکی خوب تهران قرار گرفت وبا حداقل هزینه درمانی برای مراجعین انجام وظیفه می نماید.

 

 

 

چشم انداز بیمارستان روانپزشکی رضاعی

ما برآن هستیم که به عنوان یکی از اولین بیمارستان های روانپزشکی ایران ، با کادری مجرب ودلسوز وکاردان درجهت ارتقاء سطح بهداشت روانی جامعه وکمک به درمان صحیح بیماران روانپزشکی به شکل منطقی وعلمی کمک نماییم.

رسالت

بیمارستان روان پزشکی رضاعی با 96 تخت مصوب و 87 تخت فعال در حال فعالیت و خدمت رسانی به جامعه میباشدکه با سرلوحه قراردادن هدف ارتقای ایمنی بیمار و با افزایش کیفیت خدمات قابل ارائه به بیماران در نظر دارد بعنوان خانواده ای امن و مورد اعتماد در منطقه پذیرای مددجویان باشد

ارزشها

ارزشهای حاکم بر سازمان ها عبارتند از :

1)رعایت ایمنی بیماران و کارکنان

2)احترام به حقوق بیماران و سایر ذینفعان

3) تکریم و ارزش گذاری :حفظ کرامت انسانی مراجعین و کارکنان بعنوان یه هدیه الهی

4) تعامل : ارتباط نزدیک میان درمانگر و درمانجو

5) کار گروهی : تعامل مثبت میان کارکنان با سایر سازمانها با بیماران

6) مشتری مداری و بیماری محوری

7) نظم و انضباط اداري

8) عدالت

 

آخرین اخبار

ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست